Majukumu Makuu ya Wizara

[accordion] [acc_item title="Majukumu ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni:-"]

 • kutunga na Kutekeleza Sera za Elimu, Sayansi, Utafiti, Huduma za Maktaba, Sayansi, Teknolojia, Ubunifu na Uendelezaji wa Mafunzo ya Ufundi;
 • kuendeleza Elimumsingi kwa Kutoa Ithibati ya Mafunzo ya Ualimu na Maendeleo ya Kitaalamu ya Walimu;
 • kubainisha Vipaji na Kuviendeleza;
 • kusimamia Uendelezaji wa Mafunzo katika Vyuo vya Maendeleo ya Wananchi;
 • kusimamia Mfumo wa Tuzo wa Taifa;
 • kuainisha Mahitaji ya Nchi katika Ujuzi na Kuuendeleza;
 • kuweka Viwango vya Taaluma ya Ualimu;
 • kusimamia Ithibati na Uthibiti wa Shule;
 • kusimamia Huduma za Machapisho ya Kielimu;
 • kutegemeza/Kuimarisha Utumiaji wa Sayansi, Uhandisi, Teknolojia na Hisabati;
 • kuendeleza Wataalamu wa ndani katika Sayansi, Teknolojia na Ubunifu;
 • utafiti katika Sayansi na Teknolojia;
 • uendelezaji wa Rasilimaliwatu na Uongezaji Tija ya Watumishi walio chini ya Wizara; na
 • kuratibu Shughuli za Idara, Mashirika, Wakala, Programu na Miradi iliyo chini ya Wizara.

[/acc_item] [/accordion]

Imesomwa 35,059

Contact

 • Name:    Permanent Secretary
 • Address: Government City
 • Mtumba Area - Afya Street
 •               P.O.Box 10
 •               40479 Dodoma
 • Tel:        +255 26 216 0270               
 •                +255 737 962 965
 • Email:    info@moe.go.tz
 • Zonal SQA Offices Contacts
Top