Print this page

Majukumu Makuu ya Wizara

 • Majukumu ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni:-

  • kutunga na Kutekeleza Sera za Elimu, Sayansi, Utafiti, Huduma za Maktaba, Sayansi, Teknolojia, Ubunifu na Uendelezaji wa Mafunzo ya Ufundi;
  • kuendeleza Elimumsingi kwa Kutoa Ithibati ya Mafunzo ya Ualimu na Maendeleo ya Kitaalamu ya Walimu;
  • kubainisha Vipaji na Kuviendeleza;
  • kusimamia Uendelezaji wa Mafunzo katika Vyuo vya Maendeleo ya Wananchi;
  • kusimamia Mfumo wa Tuzo wa Taifa;
  • kuainisha Mahitaji ya Nchi katika Ujuzi na Kuuendeleza;
  • kuweka Viwango vya Taaluma ya Ualimu;
  • kusimamia Ithibati na Uthibiti wa Shule;
  • kusimamia Huduma za Machapisho ya Kielimu;
  • kutegemeza/Kuimarisha Utumiaji wa Sayansi, Uhandisi, Teknolojia na Hisabati;
  • kuendeleza Wataalamu wa ndani katika Sayansi, Teknolojia na Ubunifu;
  • utafiti katika Sayansi na Teknolojia;
  • uendelezaji wa Rasilimaliwatu na Uongezaji Tija ya Watumishi walio chini ya Wizara; na
  • kuratibu Shughuli za Idara, Mashirika, Wakala, Programu na Miradi iliyo chini ya Wizara.

Read 32832 times
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…