News (73)

Friday, 10 November 2017 14:05

TAARIFA KWA UMMA

Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imepokea taarifa ya kuwepo kwa Taasisi ya Msaada wa kijamii Tanzania (Tanzania Social Support Foundation - TSSF) ambayo inajitangaza kuhusika na kutoa mikopo yenye riba nafuu kwa wanafunzi wa Elimu ya Juu.

Katika Gazeti la Mwananchi Toleo Namba 6306 la Novemba 2, 2017 katika ukurasa wake wa Pili iliandika habari iliyosomeka: “Taasisi Yasisitiza Neema Mikopo Elimu ya Juu.” Habari hiyo pia inaelezea juu ya kuwepo kwa mkutano Novemba 30, 2017 kati ya TSSF na Wakuu wa Taasisi za Elimu ya Juu.

Wizara inapenda kuutangazia Umma kuwa Taarifa hizo siyo za kweli kwani TSSF haitambuliwi na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na tayari Wizara imeanza kufuatilia kujua uhalali wa usajili wake, hivyo wananchi hawana sababu ya kuamini kinachotangazwa na Taasisi hiyo.

Wizara inaziomba Taasisi nyingine za Serikali hasa zinazosajili Taasisi za Kiraia kufanya uchunguzi wa kina ili kujiridhisha na usajili wake.

Wakati huohuo, Wizara inamwagiza Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi hiyo ya TSSF, Bw. Donati Salla, au mwakilishi wake kufika Makao Makuu ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, akiwa na nyaraka zote muhimu za utambulisho wa Taasisi yake. Akifika aonane na Katibu Mkuu wa Wizara.

Imetolewa na kitengo cha Mawasiliano

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOJIA.

10 Novemba, 2017

#Udahili wa wanafunzi walioomba kujiunga na vyuo vya elimu ya juu ulifanyika kwa awamu tatu na ulihusisha jumla ya vyuo na taasisi za elimu ya juu 67.
#Katika awamu ya kwanza majina 77,756 yakipokelewa TCU, wanafunzi 44,627 walichaguliwa.

The  Centre   for  Research,   Agricultural   advancement,   Teaching  Excellence    and  Sustainability   in Food and Nutritional  Security (CREATES),  hosted bythe School  of Life Sciences and Bioengineering atthe Nelson  MandelaAfrican   Institution  of Scienceand Technology  (NM-AIST) hasopened its PhD positions  for suitable candidates  to apply  for specialties  inthe four  CREATESmain streams, namely; Sustainable Agriculture,   Food  and Nutrition  Sciences, Biodiversity  Conservation  and Eco- system   Management,  and Global  Health  and Biomedical  Sciences. This newly  established  African Centre  of Excellence,   CREATES,   isaimed  at students  who are gifted

SUPPORT TO TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING AND TEACHERS EDUCATION PROJECT

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR TECHNICAL ASSISTANCE FOR CAPACITY BUILDING ON LABOUR MARKET SURVEYS, STUDENTS’ TRACER STUDIES AND EMPLOYERS SATISFACTION SURVEYS

(INDIVIDUAL CONSULTANCY)

 

Date 06th November, 2017 

Financing Agreement reference: 2100150030994

Project ID No.: P-TZ-IAD-001

Tender no: ME-024/2016-17/HQ/C/20

The Government of the United Republic of Tanzania has received a loan from the African Development Fund toward the cost of Support to Technical Vocational Education and Training and Teachers Education Project and intends to apply part of the agreed amount for this Loan to payments under the contract for Technical Assistance for Capacity Building on Labour Market Surveys, Student Tracers Studies and Employers Satisfaction Surveys.

The services under this assignment include: Identification of best practices in relation to measurement of instructor performance; student satisfaction; training agency performance; graduate satisfaction; employers satisfaction; assessment of current practices (situation) in Tanzania so as to identify gaps; development of modules for capacity building and implementing capacity building program.

The Ministry of Education, Science and Technology now invites eligible consultants to indicate their interest in providing these services. Interested individual consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services by submitting updated CV’s, description of similar assignments, experience in similar conditions and relevant skills.

In order to ensure complementarities of skills, a consultant with the following specific qualifications and experience will be contracted to carry out the assignment:

 • At least Master’s degree or higher in fields of Education, Engineering, Accountancy, Economics, Project Management or Monitoring and Evaluation;
 • Not less than five years of doing research activities;
 • Knowledge and relevant experience on: student and graduate tracer studies; and employer satisfaction surveys;
 • Have at least done one labour market/tracer study analysis;
 • Knowledge and relevant experience on teaching including microteaching;
 • Excellent command of English is required and knowledge of Kiswahili desirable;
 • Knowledge and relevant experience on delivery of CBET will be an added advantage; and
 • Excellent analysis and report writing skills.

Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance with the African Development Bank’s “Rules and Procedures for the use of Consultants” of May, 2008 Edition Revised July 2012, which is available on the Bank’s website at http://www.afdb.org.

Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours Secretary, Ministerial Tender Board, Ministry of Education, Science and Technology, 7 Magogoni Street, Old UTS Building, Room no 7, P. O. Box 9121, 11479DAR ES SALAAM from 08.00 to 15.00 hours on Monday to Friday inclusive except on public holidays.

Expressions of interest must be delivered to the address below by 20th November, 2017 at 10:30HRS and mention “Technical Assistance (TA) – Individual Consultant for Capacity Building on Labour Market Surveys, Student Tracers Studies and Employers Satisfaction Surveys”.

Attn:    Secretary,

Ministerial Tender Board,

Ministry of Education, Science and Technology,

7 Magogoni Street,

Old UTS Building,

Room no 7

11479 DAR ES SALAAM

Secretary,

Ministerial Tender Board,

Ministry of Education, Science and Technology

College of Business Studies and Law

Universities of Dodoma (UDOM) Block 10,

P.O. Box 10,

40479 DODOMA

Friday, 13 October 2017 17:17

TAARIFA KWA UMMA

Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imepokea taarifa ya kuwepo kwa kikundi cha watu wanaojitangaza kutoa nafasi za udhamini wa masomo kwa kutumia majina ya ofisi za kibalozi. kikundi hicho kimekuwa kikiwataka waombaji kulipa ada ya maombi kiasi cha shilingi laki sita (600,000/=) za kitanzania.

Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inapenda kuutaarifu Umma kuwa Wizara haihusiki na kikundi hicho na kwamba watu hao wanafanya shughuli hizo kinyume na taratibu za Serikali. Wizara inapenda kuwajulisha watanzania wote kuwa nafasi zote za masomo zinazotangazwa na Serikali hutolewa kupitia Vyombo mbalimbali vya habari, Tovuti ya Wizara pamoja na Tume ya Vyuo Vikuu. Watanzania wanaoomba kunufaika na nafasi zinazotolewa na nchi wahisani hawatakiwi kulipa malipo yoyote. Wizara inatoa wito kwa wananchi na wadau wote wa Elimu kutoa taarifa kwa vyombo vinavyohuska wanapoombwa fedha kutoka kwa wahalifu hao ili sheria iweze kuchukua mkondo wake.

Imetolewa na kitengo cha Mawasiliano

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOJIA.

13 Oktoba, 2017

Sunday, 24 September 2017 12:39

TATHMINI YA MWAKA 2016 P4R

Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na OR - TAMISEMI kwa kushirikiana na Washirika  wa maendeleo, wamekutana mjini Dodoma kufanya Tathmini  ya utekelezaji wa Programu ya Lipa Kulingana na Matokeo ( EP4R)  kwa mwaka 2016/17 ili kuona mafanikio yaliyopatikana, changamoto na kuweka mikakati ya kutatua changamoto zilizopo katika suala la utoaji wa Elimu bora Nchini.
 
Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo Mratibu wa Programu ya Lipa Kulingana na Matokeo  Gerald Mweli kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia amesema programu hiyo inafanya tathmini ili kujua hali halisi ya utekelezaji wa majukumu, kwa kiasi gani mradi umefanikiwa lakini pia kuona changamoto na namna ambavyo serikali kwa kushirikiana na washirika wa watakavyozitatua.
 
Mweli ametaja  mafanikio yaliyopatikana kupitia mradi huo,kuwa ni pamoja na  kujenga na kukarabati  miundombinu chakavu ya shule za Msingi na Sekondari zipatazo 361 kutoka katika Halmashauri 129, vyumba vya mdarasa 1,435, mabweni 261, majengo ya utawala 11, mabwalo 4, vyoo 2,832, nyumba za walimu 12, maktaba 4, na uwekaji wa maji katika shule nne (4).
 
Kwa upande wa vyuo vya ualimu programu imefanikiwa kukarabati  vyuo 10 vya ualimu ikiwa ni pamoja na kununua  compyuta 260 zitakazowawezesha walimu  kutekeleza  majukumu yao kwa urahisi, magodoro 6,730 yatakayotumiwa na wanafunzi pamoja na viti 1976 kwa ajili ya wanachuo.
 
Aidha, programu imenunua vifaa vya maabara 1,696 kwa ajili ya shule za sekondari ambavyo zitasaidia katika ufundishaji wa masomo ya sayansi na kuongeza uelewa kwa wanafunzi.

Nafasi za kazi kwa walimu wa shule za msingi bado zipo. Hivyo, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inakaribisha maombi ya kazi kwa walimu waliohitimu mafunzo ya Ualimu ngazi ya Cheti (IIIA) mwaka 2014/15.

Mwezi Juni, 2017 Wizara ilitangaza nafasi za Mafunzo ya Ualimu ngazi ya Astashahada na Stashahada kwa Mwaka wa Masomo 2017/18. Tangazo lilielekeza kwamba waombaji wa programu za Ualimu katika Vyuo vya Serikali waombe kupitia tovuti ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (www.nacte.go.tz). Aidha, Wizara ilielekeza kwamba waombaji wa Udahili kwenye vyuo visivyo vya Serikali, waombe moja kwa moja vyuoni.

Baada ya vyuo visivyo vya Serikali kufanya uchaguzi vilielekezwa kuwasilisha majina ya waombaji waliochaguliwa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (NACTE) kwa ajili ya uhakiki wa sifa za Udahili na kisha vyuo hivyo kutangaza waliodahiliwa. Vyuo visivyo vya Serikali vitatangaza majina ya waliochaguliwa na kuhakikiwa na NACTE kuanzia tarehe 18 Septemba, 2017.

Maombi ya Udahili kwa ajili ya Mafunzo ya Ualimu katika ngazi ya Astashahada na Stashahada katika vyuo vya Serikali yalianza rasmi tarehe 10 Juni, 2017 na kuhitimishwa tarehe 20 Agosti, 2017. 

Hadi tarehe ya mwisho wa maombi,  jumla ya waombaji 15,091 (wanawake 6, 051 na wanaume 9,040) walikamilisha maombi yao. Waombaji 12,152 (sawa na 80.5%) walikuwa na sifa stahiki za kujiunga na programu za ualimu walizoziomba. Jumla ya waombaji 2,939 (19.5%) hawakuwa na sifa zinazotakiwa kujiunga na Mafunzo ya Ualimu.

Nafasi za Mafunzo ya Ualimu katika vyuo vya Ualimu vya Serikali zilizotangwa zilikuwa  ni 5,375 kwa programu ya Astashahada ya Elimu ya Ualimu na 3,731 za Stashahada mbalimbali za Elimu ya Ualimu.  Hivyo, jumla ya nafasi za Udahili kwa Mafunzo ya Ualimu kwa mwaka wa masomo 2017/2018 zilikuwa 9,106 katika vyuo 30, ambapo kati yake, vyuo 23 vinatoa Mafunzo ya Ualimu katika ngazi ya Astashahada na vyuo 16 vinatoa Mafunzo hayo katika ngazi ya Stashahada.

Uchaguzi wa waombaji ulizangatia vigezo vya jumla ambavyo ni ufaulu wa wa Daraja la I hadi la III kwa  Kidato cha Nne kwa waombaji wa Astashahada na Kidato cha Sita kwa waombaji wa Stashahada. Aidha waombaji wa Astashahada waliofaulu masomo ya Sayansi katika Kidato cha Nne walipewa kipaumbele. Ufaulu wa juu kwa waombaji waliochaguliwa kwa kozi ya Astashahada ni Daraja la I, alama 14  na kwa Stashahada ni Daraja la I, alama 6.  Ufaulu wa chini  kwa waombaji wa kozi ya Astashahada ni Daraja la III, alama 25 na kwa Stashahada ni Daraja la III, alama 17.

Kozi Ufaulu wa Juu Ufaulu wa Chini
Astashahada K4: Daraja la I, alama 14 K4: Daraja la III, alama 25
Stashahada K6: Daraja la I, alama 6 K6: Daraja la III, alama 17

Jumla ya waombaji   7,578   wamechaguliwa na hivyo kupangiwa kwa ajili ya Mafunzo ya Ualimu katika ngazi ya  Astashahada na Stashahada katika Vyuo vya Serikali vya Ualimu. Nafasi zilizobaki wazi katika vyuo vya Ualimu vya Serikali bila kujazwa ni 1,528. Hii ni kutokana na jinsi waombaji walivyofanya  uchaguzi wa vyuo. Majina ya waliochaguliwa yanapatikana katika tovuti za Wizara (www.moe.go.tz), NACTE (www.nacte.go.tz), na kwenye kurasa (profile) binafsi za waombaji na katika vyuo husika. Vyuo vya Ualimu vinatarajiwa kufunguliwa tarehe 25 Septemba, 2017. Aidha wale waliochaguliwa watajulishwa na vyuo husika juu ya utaratibu wa kufika na kuanza masomo.

Kwa kuzingatia kuwa bado kuna vyuo vyenye nafasi zilizo wazi, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (NACTE) litatoa fursa ya kuwasilisha maombi kwenye programu za Astashahada na Stashahada katika fani mbalimbali nchini kuanzia tarehe  18 Septemba, 2017 hadi tarehe 1 Octoba, 2017.

Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inapenda kutoa wito kwa wahitimu wa Kidato cha Nne na cha Sita na wale wote walio na sifa za kujiunga na mafunzo mbalimbali kutumia fursa hiyo kufanya maombi ya Udahili. Waombaji wanashauriwa kufanya uchaguzi kwa umakini kwa kuzingatia ufaulu wao ili kuepuka kukosa nafasi kwa sababu ya kuchagua fani zenye ushindani mkubwa.

 

Taarifa hii imetolewa na katibu Mkuu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia.

Dr. Leonard D. Akwilapo

Page 4 of 10

Video News

Contact

 • Name:    Permanent Secretary
 • Address: Block 10
 •               College of Business Studies and Law
 •               University of Dodoma (UDOM)
 •               P.O.Box 10
 •               Dodoma
 • Tel:        +255 26 296 3533
 • Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Zonal SQA Offices Contacts
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…